Youtube ทดสอบ UI ใหม่เปลี่ยนช่องค้นหาและเพิ่มขนาดภาพตัวอย่างวีดีโอให้ใหญ่ขึ้น !!!

 

Youtube ได้มีการทดสอบ UI ใหม่บน Android ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือกล่องค้นหาแบบใหม่ที่ใช้เป็นแถบค้นหี่ด้านบนของตัวแอพ และได้ทำการนำไอคอน Chromecast และ แว่นขยายออกไปแทน นอกจากนั้นยังมีการปรับขนาดของภาพตัวอย่างวีดีโอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม

 

 

(ภาพด้านซ้าย UI เวอร์ชั่นปัจจุบัน ด้านขวา UI เวอร์ชั่นใหม่)

 

ที่มา:AndroidPolice