Youtube Gaming ปรับความช้า/เร็วของวีดีโอได้แล้ว !!!

การปรับช้าเร็วของการเล่นวีดีโอที่มีก่อนแล้วบน Youtube ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมวีดีโอออนไลน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้มีเพิ่มบนแอพ Youtube Gaming ให้ได้ใช้กันแล้วในเวอร์ชั่น 2.03 วิธีการใช้งานก็เหมือนกับการปรับความเร็ววีดีโอบน Youtube เลย ใครที่ต้องการใช้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย https://goo.gl/s7aiJT

 

ที่มา:AndroidPolice