Xodo แอพอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF เพื่อคนใช้แท็บเล็ตมีปากกา !!!

ปัจจุบันแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ราคากลางๆไปถึงถึงระดับท๊อปๆที่มักจะมีการใส่ฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างการรองรับปากกา Stylus ซึ่งผุ้ใช้อาจจะนำไปวาดรูป จนโน๊ต หรือไฮไลต์ข้อความต่างๆและอาจจะมีผู้ใช้บางส่วนใช้งานในการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความต่างๆลงไปในเอกสารไฟล์ PDF และถ้าใครกำลังมองหาแอพอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF พร้อมทั้งรองรับการใช้งานปากกาดีสักตัว ตอนนี้คงต้อง Xodo แอพสำหรับการอ่านและเขียนพร้อมทั้งไฮไลต์ต่างๆ

 

แอพ Xodo เป็นแอพฟรีสามารถทำการดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store และสามารถดึงไฟล์ PDF จาก Google Drive , Dropbox และ One Drive ได้อีกด้วย สะดวกต่อการทำงานสุด สำหรับใครที่อยากลองใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/8NyU7s

 

ที่มา:Google Play