Microsoft ทดสอบ Swiftkey keyboard บน Windows 10 ในโหมด Tablet !!!

 

Microsoft ได้มีการวางแผนนำ Swiftkey Keyboard มาใช้งานบน Windows 10 หลังจากปีนี้โดยได้มีการทดสอบใหญ่บน Windows 10 Public Beta แล้วให้กับผู้ทดลอง ซึ่งลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับบน IOS และ Android ซึ่งการใช้งาน Swiftkey Keyboard นั้นจะสามารถใช้งานได้ผ่าน TouchScreen Keyboard เมื่อทำการเปิดใช้งาน Tablet Mode บน Windows 10

 

ที่มา:The Verge