ทำให้ Windows 10 เร็วขึ้นง่ายๆแค่ปรับโหมดพลังงาน !!!

โดยทั่วไปของ Laptop และ Tablet พลังงานหลักจะมาจาก Battery ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานต่อเนื่องจะทำให้แบตเตอรี่ลดลงไปเรื่อยๆ Windows 10 เองจึงมีโหมดพลังงานให้ปรับใช้ซึ่งค่าหลักจะเป็น Balance Mode เพื่อความสมดุลของการทำงานและการใช้แบตเตอรี่นั้นเอง แต่ว่าการตั้งค่าโหมดพลังงานนี้บน Windows 10 สามารถปรับเปลี่ยตามความต้องการได้ โดยสามารถเลือกเน้นไปทางประสิทธิภาพเป็นหลักซึ่งจะทำให้ Windows 10 ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะใช้พลังงานมากกว่าเดิมเช่นกัน วิธีปรับแต่งก็ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิ๊กเท่านั้น

 

1.เปิด Control Panel เลือกหัวข้อ Power Option

2.เลือก Create Power Plan

3.ทำการเลือกหัวข้อ High Performance และเลือกเวลาพักหน้าจอตามี่ต้องการจากนั้นทำการบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น