Windows 10 2019 May Update จะใช้พื้นที่ต้องการขั้นต่ำถึง 32GB!!!

 

Windows 10 ในเวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะมาให้เราได้ทำการอัพเดทใช้งานกันนี้ ไม่ว่าจะปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ ระบบปฏิบัติการณ์และฟีเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา ก็ได้ใกล้เตรียมพร้อมให้ทุกคนได้รับการอัพเดทกันแล้ว

 

แต่ว่าก่อนอื่นสำหรับผู้ใช้ จะต้องเตรียม Hardware ของตัวเองให้พร้อมกันซะก่อน ซึ่งเรื่องของสเปคนั้นสำหรับเครื่องของใครที่สามารถใช้ Windows 10 ได้อยู่แล้วก็สามารถรับการ Update ได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากทุกครั้งนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่เก็บความจำ

 

ที่ในครั้งนี้ Windows10 May Update มีความต้องการพื้นที่ขั้นต่ำมากถึง 32GB จากเดิมไม่เกิน 20GB นั่นแปลว่าสำหรับอุปกรณ์ที่เป็น Tablet Windows ที่มีขนาดความจุ 32GB นั้น ไม่สามารถอัพเดทได้อย่างแน่นอน รวมถึงเครื่องที่มีความจุน้อยหลังอัพเดทแล้วก็อาจจะเหลือความจุให้ใช้สอยน้อยลงเช่นกัน ฉะนั้นสำหรับใครที่จะทำการอัพเดท Windows ในครั้งนี้แนะนำให้ทำการเช็คความพร้อมของ Hardware ไว้ได้เลย แต่หากไม่ต้องการให้ความจุน้อยลง แนะนำว่ายังไม่ต้องทำการอัพเดทตอนนี้ก็ได้

 

ที่มา:WindowsCentral