วิธีตั้งเปิดปิดโปรแกรม Startup ตอนเปิดเครื่อง

Windows 10 ในระหว่างที่เราบูทระบบขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานนั้นมักจะมีโปรแกรมที่ถูกเปิดขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งบางเครื่องอาจจะมีโปรแกรมที่เปิด Auto Startup มากน้อยแตกต่างกันไปตามการใช้งานโปรแกรมของแต่ละคน แต่ว่าในบางกรณีก็อาจจะมีบางโปรแกรมที่เราไมได้ต้องการให้เปิดขึ้นมาพร้อมกับ Windows ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเปิดปิดได้ และมันยังจะส่งผลต่อความเร็วในการ  Boot ของ Windows 10 ที่เราใช้งานอีกด้วย

 

เปิดหน้า Setting - > Apps

 

เลือกเมนู Startup -> จะมีแอพ Startup ขึ้นมาซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีผลต่อการ Boot ที่แตกต่างกันให้เราเลือกปิดโปรแกรมที่ไม่ต้องการใช้งานได้เลย

 

 

หลังจากปิดแล้วจะมีผลในการ Boot Windows ครั้งต่อไปทันที