โปรแกรมสลับ OS สำหรับ TABLET 2 OS

ตัวติดตั้ง การสลับระบบปฏิบัติการ Android สำหรับลูกค้าที่ ตัวสลับระบบปฏิบัติการหาย
*สำหรับ Tablet Onda 
https://drive.google.com/open?id=0B2G1HCc0zHY5QXUweFlzYnFGM3c
*สำหรับ Tablet Chuwi
 https://drive.google.com/open?id=0B2G1HCc0zHY5d3NkbnVIOWNUcVU
*สำหรับ Tablet Teclast
https://drive.google.com/open?id=0B2G1HCc0zHY5Tm90V0Rna24zSEU