สร้างทางลัดเข้าสู่หน้าต่างๆจาก Start Menu บน Windows 10 !!!

ที่แถบด้านซ้ายล่างของ Start Menu บริเวณปุ่ม Shutdown ของ Windows 10 นั้นจะมีทางลัดเพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์หรือหน้าใช้งานหลักต่างๆของ Windows 10 อย่างหน้า File Explorer หรือ Setting แต่ว่าความจริงผู้ใช้สามารถลดหรือเพิ่มทางลัดส่วนนี้ได้เองโดยการ

 

เปิด Personalize

และเลือกแท็บ Start จากนั้นคลิกที่ Choose which folders appear in start

แล้วททำการติ๊กเพื่อเปิดทางลัดของหน้าที่ต้องการสร้างทางลัดบนเมนู Start

จากนั้นทางลัดจะปรากฏบริเวณด้านล่างซ้ายของเมนู Start ทันที