Windows 10 อัพเดท April 2018 ใช้งาน Screenshot ง่ายขึ้นแล้ว !!!

สำหรับการใช้งาน Screenshot บน Windows 10 ที่ใครก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าระบบปฏิบัติการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปุ่ม PrintScreen หรือใช้เครื่องมือที่ติดมากับเครื่องที่มีชื่อว่า Snipping Tool นั่นถือว่าค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร

 

แต่ล่าสุดบน Windows 10 April 2018 Update ได้มีการปรับปรุงการใช้งาน Screenshot ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยสามารถทำการเรียกเมนูการ Screenshot ได้โดยกดปุ่ม Windows Key + Printscreen พร้อมกันก็จะมีแถบการใช้งาน Screenshot ปรากฏขึ้นและสามารถใช้งานได้ทันที

 

ที่มา:The Verge