OneDrive บน Android ปรับปรุงใหม่น่าใช้กว่าเดิม !!!

 

Microsoft OneDrive แอพสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud ให้บริการโดย Microsoft ซึ่งใช้สำหรับการเก็บภาพ วีดีโอ รวมถึงไฟล์ต่างๆ และล่าสุดบนเวอร์ชั่น Android

Microsoft ปรับปรุงหน้าตาดีไซน์ OneDrive ใหม่น่าใช้งานกว่าเดิม ดูเรียบๆและทันสมัยมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ พร้อมทั้งเพิ่มแท็บบาร์ด้านล่าง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งจะช่วยบอกการแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงรองรับการใช้งานแบบ Offline

 

สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วที่ https://goo.gl/nxTySG

ที่มา:GSMARENA