Play Store เริ่มแนะนำแอพเวอร์ชั่น Lite ให้กับผู้ใช้แล้วจ้า !!!

จากช่วงปีที่แล้วที่หลายๆผู้ให้บริการต่างๆได้ทำการปล่อยแอพของตัวเองในเวอร์ชั่น Lite หรือแอพที่มีขนาดและความต้องการของทรัพยากรเครื่องน้อยกว่าตัวแอพปกติ เช่น Facebook , Twitter , Skype ที่ได้ทำการปล่อยเวอร์ชั่น Lite ออกมา ซึ่งล่าสุดบน Play Store ได้มีการแนะนำแอพเวอร์ชั่น Lite ให้แก่ผู้ใช้ เมื่อมีการเข้าชมแอพเวอร์ชั่นเต็ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รู้จักและเพิ่มผู้ใช้แอพเวอร์ชั่น Lite มากขึ้น รวมถึงบนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรเครื่องน้อยก็จะสามารถใช้งานแอพได้อย่างมีประสิทธิภาพมาขึ้นด้วยนั่นเอง

ที่มา:AndroidPolice