Google เปลี่ยน Emoji ปืน จากปืนพกเป็นปืนฉีดน้ำ !!!

หลังจากที่ทาง Apple ได้ทำการออกแบบ Emoji ที่เป็นรูปปืนจากเดิมที่เป็นปืนพกเป็นปืนฉีดน้ำสีเขียวเพื่อให้ดูซอฟลงกว่าเดิม จากนั้น Twitter และ Samsung ก็ได้มีการเริ่มเปลี่ยน Emoji ปืนให้กลายเป็นปืนฉีดน้ำบ้างแล้ว คราวนี้ถึงคราวของ Google ที่ได้มีการเปลี่ยน Emoji ปืนของตัวเองเป็นปืนฉีดน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่แทน

 

ที่มา:AndroidPolice