อัพเดท Google PhotoScan มี Auto Save Images แล้ว !!!

อัพเดทใหม่ Google Photoscan เวอร์ชั่น 1.5 เพิ่มความสามารถต่างๆมากมายรวมถึง auto save images วิธีที่จะช่วยให้การบันทึกรูปถาพที่ทำการสแกนสะดวกมากยิ่งขึ้น หลังจากทำการสแกนรูปภาพแล้วแอพ Photo Scan จะทำการบันทึกรูปลง Google Photo และหน่วนความจำเครื่องทันที

 

รวมถึงเพิ่มในส่วนของการแก้ไขขอบรูปภาพและ Corp รูปที่สแกนอัตโนมัติอีกด้วย

ที่มา:GSMARENA