ไม่มีแล้ว Windows Store เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Microsoft Store แล้ว !!!

 

เป็นการรีแบรนด์ครั้งใหม่หลังจากที่ได้เปิดให้ใช้งาน Windows Store มานับตั้งแต่ Windows 8 และตอนนี้หลังจากที่ได้ปล่อยอัพเดท Windows 10 Fall Creator Update ไปไม่นาน ทาง Microsoft ก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อและ Logo ของ Windows Store ใหม่ ภายใต้ชื่อ Microsoft Store แล้ว