Line เปลี่ยนวิธีการสมัครใช้งานใหม่ ปิด Facebook เปิด Apple ID เริ่มเมษายนนี้!!

 

 

 

 

 

Line แอพพลิเคชั่นที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีและถือเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นยอดนิยมในบ้านเรา ล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสมัครใช้งานสำหรับผู้สมัครใหม่จากเดิมที่เราสามารถสมัครใช้งานแอพพลิเคชั่น Line ผ่านบัญชี Facebook ได้นั้น ตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถทำได้แล้ว

 

 

   

 

 

ซึ่งผู้ใช้งานเดิมที่ต้องการ Log In เข้าสู่ระบบ Line ในอุปกรณ์อื่นๆจะไม่สามารถใช้บัญชี Facebook ในการ Log In ได้เช่นกัน ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ระบบ IOS จะสามารถสมัครใช้งาน Line โดยใช้ Apple ID ได้นั่นเอง

 

 

 

 

 

หากก่อนหน้านี้ท่านใดที่เข้าสู่ระบบ Log In Line ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือใช้บัญชี Facebook  แอดแนะนำให้ใช้โทรศัพท์เก่ายืนยันรหัสก่อน อย่าเพิ่งทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าน้า

 

 

  ที่มา : Line