How-To วิธีเปลี่ยนชื่อ Account Windows 10 !!!

 

สำหรับใครที่กำลังใช้งาน PC , Laptop หรือแท็บเล็ต Windows 10 และอยากเปลี่ยนชื่อ User Account แต่ไม่รู้วิธีสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยจร้าาาา

 

 1.เปิดหน้า Control Panel >> คลิ๊กคำว่า “Change Account Type” ที่อยู่ด้านล่าง User Account

เลือก Local account ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

 

 

 

เลือกหัวข้อ Change the account name

 

 

 

ใสชื่อ Account ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่่ม Change Name

เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนชื่อ Local Account แล้วจร้าาา !!!

 

ที่มา:WindowsCentral