Google จะทำการเปิดใช้งาน Assistant บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอื่นๆนอกจาก Pixel !!!

Google Assistant Ai ผู้ช่อยอัจฉริยะที่ Google ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาและได้ใช้งานบนสมาร์ทโฟน Google Pixel เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟน Android ทั่วๆไปไม่สามารถใช้งานได้ แต่ล่าสุด Google ได้ทำการประกาศจะนำ Google Assistant ลงสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆด้วย  โดยจำนำลงมือถือที่มี Android ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ 6.0 ขึ้นไป

 

ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้เริ่มจากทางฝั่งสหรัญอเมริกาก่อนและยังเปิดใช้งานเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆเร็วๆนี้

ที่มา:Phonearena