Google จะปิดบริการย่อลิงค์ Goo.gl ที่เปิดมากว่า 10 ปี !!!

ใครที่เล่นเว็บไซต์เป็นประจำคงจะรู้จักหรือเห็นผ่านตามาบ้างสำหรับลิงค์ที่เป็น Goo.gl/xxxx นั่นก็การที่ผู้ใช้นำลิงค์ของตนเองไปย่อให้สั้นลงก่อนทำการโพสหรือแชร์ เพื่อไม่ให้ลิงค์มีความยาวจนเกินไป และนั่นคือการใช่เครื่องมือตัวนึงของ Google ที่มีชื่อว่า Goo.gl link shortener ที่เปิดให้ใช้งานกันมาตั้งแต่ปี 2009

 

แต่ตอนนี้ทาง Google ได้ทำการประกาศเตรียมปิดบริการไปแล้ว โดยจะไม่สามารถย่อลิงค์ด้วย Goo.gl ได้อีกต่อไปในวันที่ 13 เมษายนนี้ และจะให้เวลาผู้ใช้ทำการเก็บข้อมูลและเปิดให้ลิงค์เก่าๆที่ถูกทำการย่อสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาการเปิดให้ใช้งานมากว่า 10 ปี

 

ที่มา:AndroidPolice