Gboard เพิ่มความสามารถใหม่สร้าง GIF จากกล้องถ่ายรูป !!!

 

ในบางครั้งการสนทนาเพียงแค่การใช้ข้อความก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ซึ่งเราอาจจะใช้การส่ง emoji หรือ sticker ต่างๆประกอบการสนทนาหรือมากกว่าด้วยภาพ GIF , ซึ่งล่าสุดวิธีง่ายๆในการสร้างภาพ GIF และส่งในแชทได้ทันทีง่ายๆบน Gboard โดยสามารถส่งไฟล์ GIF จากตัวเครื่องหรือสร้าง GIF ของตัวเองผ่านกล้องถ่ายรูปและส่งให้เพื่อนๆได้ทันที

 

ซึ่งฟีเจอร์นี้จะมาพร้อมกับ Google Gboard เวอร์ชั่น 7.2 และนอกจากการสร้างและส่งภาพ GIF ที่ง่ายขึ้นแล้วยังมีการเพิ่ม Sticker ให้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

 

ที่มา:AndroidPolice