Facebook สอนให้ AI ตรวจการฆ่าตัวตายระหว่างการ Live !!!

วันนี้ Facebook ได้มีการเปิดตัวระบบใหม่ที่ใช้ AI ในการสแกนค้นหาโพสที่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการฆ่าตัวตาย และมีแผนจะเปิดใช้งานทั่วโลกโดยเริ่มทดสอบจากประเทศในกลุ่ม EU ก่อน ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาครั้งนี้ก็เพื่อหวังที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด

 

ก็หวังว่าในอนาคตจะไม่ต้องใช้ฟีเจอร์นี้กันนะครับ เพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คากคิดเกิดขึ้นดีที่สุดแล้ว

 

ที่มา:The Next Web