รวมภาพบรรยากาศและลูกค้าที่น่ารัก  จากร้าน  Gadgetdoor

 

 

ลูกค้าจาก Facebook และ Line