Chuwi จะเพิ่ม Ram ให้กับ Chuwi Corebook เป็น 8GB !!! ถ้ายอดระดุมทุนถึง $100,000

หลังจากที่ Chuwi ได้ทำการเปิดระดุมทุนเพื่อการผลิต Chuwi Corebook ทางเว็บไซต์ indiegogo พนร้อมทั้งปล่อยคลิปเปิดตัวและอัพเดทข้อมูลส่วนต่างๆให้ได้ทราบกันแล้ว สำหรับคนที่ติดตามคงจะทราบถึงสเปคและคุณสมบัติคร่าวๆของ Chuwi Corebook กันแล้ว ล่าสุด Chuwi ได้มีการทวิตข้อความผ่านทาง Twitter ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่ม Ram จากเดิม 6GB เป็น 8GB ถ้าหากยอดระดุมทุนแตะถึง $100,000 ซึ่งดูจากความสนใจแล้วคาดว่าอาจจะเป็นไปได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำแบบ SSD แทน eMMC จะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นก็คงต้องติดตามต่อไป

 

ที่มา:Techtablet