Google Chome จะเพิ่มเมนูการพิมพ์ Emoji บน PC ง่ายๆเพียงคลิ๊กขวา !!!

การพิมพ์ Emoji น่ารักๆในการเขียนข้อความหรือการส่งข้อความต่างๆคงเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพราะว่าที่ Virtual Keyboard บนสมาร์ทโฟนนั้นจะมีหมวดหมู่ของ Emoji ต่างๆให้เลือกใช้งานกันได้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับการใช้งานบน PC นั้นการพิมพ์ Emoji คงไม่สะดวกขนาดนั้น อย่างเช่น Windows 10 ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งาน Touch Screen Keyboard จึงจะสามารถพิม Emoji ได้

 

แต่ล่าสุดบน Google Chrome Canary ได้ทำการทดสอบการพิมพ์ Emoji ใน Browser บน PC โดยการคลิกขวาและเลือก Emoji ก็จะสามารถทำการเลือกและพิมพ์ Emoji ได้แล้ว และจะเปิดให้ใช้งานบน Google Chrome เวอร์ชั่นปกติเร็วๆนี้

 

ที่มา:Android Authority