ตั้งเวลาปิดคอมอัติโนมัติไม่ต้องนั่งรอจนเปื่อยอีกต่อไป!!!

 

สำหรับใครที่ไม่อยากนั่งรอปิดคอมในเวลาที่ทำงานทิ้งไว้หรือดาวน์โหลดไฟล์แล้วต้องนั่งรอจนเสร็จ เรามีวิธีง่ายๆในการสั่งให้คอมทำการปิดตัวเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องนั่งรอนานๆอีกต่อไป

 

พิมพ์ในช่องค้นหาของ Windows โดยใส่คีย์เวิร์ดว่า “Run”

ทำการพิมพ์คำสั่ง Shutdown –s –t ตามด้วยเวลาที่ต้องการเป็นวินาทีโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเท่ากับ 3700 วินาที แล้วทำการกด Enter เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งปิดคอมอัตโนมัติ

 

สำหรับการยกเลิกทำตามขั้นตอนเดิมแต่เปลี่ยนคำสั่งเป็น Shutdows –a แทนเป็นการยกเลิกคำสั่งการตั้งเวลาปิดคอมอัตโนมัติ