นี้เป็นครั้งแรกที่ผมเขียน Blog บน WebSite แห่งนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ

หน้าตา Icon ของ VPlayer

ไฟลล์ DVD ที่ผมเตรียมไว้

วู้วสุดยอด !! เล่นไฟล์ .VOB ได้ด้วย


Download : Market

คุณสมบัติ : เล่นได้เกือบทุกนามสกุลครับและสามารถดูนามสกุลจากแผ่น CD (.DAT) และ DVD (.VOB) สามารถดูต่อเนืองได้ไม่ว่าจะปิดโปรแกรมแล้ว พอเปิดใหม่มันจะ Bookmark จุดที่เราดูครั้งก่อนได้

ข้อเสีย : เล่นไฟล์ DVD ที่มี Setup Language (เลือกภาษา xx/xx) ไม่ได้ นอกจาก Default จะเป็น TH (คาดว่านะครับ เพราะไม่สามารถกดที่จุด Menu ได้)

 

ที่มา :  ForeverSaiZ's blog

www.droidsans.com