วิธีการ Recovery Windows 10 ใน Tablet ง่ายๆใน 8 ขั้นตอน ที่เราสามารถทำเองได้!!

วิธีการทำ

1. ไปที่การตั้งค่า ที่เป็นไอคอนรูป "เกียร์" 


Select settings


2. เลือก "Update & security"


Select Update & security


3. เลือก Recovery (การคืนข้อมูล) ทางด้านซ้าย


select recovery


3.1 หน้าต่างนำเสนอคุณด้วยที่สำคัญสามตัวเลือก 1.รีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ 2.กลับไปยังการสร้างก่อนหน้านี้และการเริ่มต้นขั้นสูง 3.รีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่


Recovery options


4.เลือกที่"Get started"เพื่อทำการรีเซ็ตเครื่อง


Click Get started


5.จะมี 2 ตัวเลือกที่ขึ้นมา 1.จะเป็น Keep my files (เก็บไฟล์ของฉัน) 2.Remove everything (ลบทุกอย่าง)
ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลของคุณครบถ้วนหรือว่าจะลบออก


Choose whether to keep your files


6.จะมี 2 ตัวเลือกขึ้นมาอีกครั้ง 1.Just remove my files (เพียงแค่ลบไฟล์ของฉัน) 2.Remove files and clean the drive (ลบไฟล์และทำความสะอาดไดรฟ์)


select clean drive option

 

7เลือก Next จะมีข้อความขึ้นว่าคุณไม่สามารถจะย้อนกลับไปเป็นระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ได้


click Next


8.เลือก "Reset" เลือก "Continue" จากนั้นเครื่องจะทำการ Restat *ข้อแนะนำควรเสียบที่ชาติไว้ตลอดในการทำขั้นดังนี้


Click Reset

Click Continue