โปรแกรม Ndrive GPS และ link download วิธีติดตั้งสำหรับ Android Tablet ที่มี GPS

1. ทำการ download http://www.4shared.com/file/vKNWx8--/ndrive_no_map.html
   - ทำการแตกไฟล์ออกมาจะได้ folder ชื่อ Ndrive
2. ทำการ download. http://www.4shared.com/account/file/-aMEuJkU/THA_ENGLISH_TAmap.html
   - ทำการแตกไฟล์ออกมาจะได้ folder ชื่อ THA_ENGLISH_TA.map ให้ทำการ copy หรือ cut ไปใส่ไว้ใน folder Ndrivemaps ตามข้อ 1
3. ทำการ download. http://www.4shared.com/file/PJYj0qfg/THA_THAI_TAmap.html
   - ทำการแตกไฟล์ออกมาจะได้ folder ชื่อ THA_THAI_TA.map ให้ทำการ copy หรือ cut ไปใส่ไว้ใน folder Ndrivemaps ตามข้อ 1
4. จากนั้นให้ทำการ copy หรือ cut folder Ndrive ตามข้อ 1 ที่ได้ทำข้อ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้วลงใน SD card > นำไปใส่ที่ช่อง SD card ที่อยู่ระหว่าง port USB ทั้งสองอัน
5. ทำการเปิดโปรแกรม Ndrive โดยให้เลือกที่จะไม่ทำการ register (ถ้าได้ทำการกด register แล้วให้ลบโปรแกรม เข้าไปที่ setting>application>manage application>เลือก Ndrive แล้วกด uninstall แล้วทำการลงโปรแกรมใหม่ตาม link นี้ครับ http://www.4shared.com/file/X4t61mrg/NDrive-10115.html ) จะเป็นไฟล์ .apk ให้ copy หรือ cut ไปใส่ใน SD card แล้วใช้โปรแกรม file browser เปิดไฟล์นี้ แล้ว install ครับ