การติดตั้งเพื่อใช้งาน ซิมการ์ด GSM edge/GPRS ของ AIS / TRUE และ WCDMA ของ TOT3G

     1. แตะที่ปุ่ม application > 3G setting

     2. แตะที่ New a 3G network

     3. ทำการป้อนค่า

         Device -> WCDMA

         Name  -> ais-true-tot3g

         Number -> *99#

         APN -> internet

 

 

การติดตั้งเพื่อใช้งาน ซิมการ์ด GSM edge/GPRS ของ DTAC

     1. แตะที่ปุ่ม application > 3G setting

     2. แตะที่ New a 3G network

     3. ทำการป้อนค่า

         Device -> WCDMA

         Name  -> dtac

         Number -> *99#

         APN -> www.dtac.co.th