แม้ว่าโปรแกรมจัดการไฟล์ในท้องตลาดตอนนี้มีอยู่หลายตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ BuildIn มากับตัวเครื่อง หรือพบเจอใน Market เช่น Astro, ES File Explorer, File manager หรืออื่น

ES Explorer จัดว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่าย และ มีความสามารถครบตัว โปรแกรมหนึ่ง ซื่งสามารถใช้ในการ ส่งผ่านข้อมูลเป็น Basic Copy, Paste ใช่ในการค้นหาข้อมูล ไฟล์รูป,วีดีโอ หรือเอกสาร

มันสามารถใช้งานรวมถึงการ เปิดไฟล์-ส่งผ่าน ข้อมูลจากเครื่อง PC ในบ้านที่อยู่ในวง LAN หรือผ่าน Bluetooth ได้ เชิญชมในวีดีโอ ได้เลยคร้าบบบบ